Der er flere kilder til støj eller interferens i IEEE 802.11-netværk:

Ekstern Interferens: Dette inkluderer interferens fra andre elektroniske enheder, der opererer i samme frekvensområde som Wi-Fi, såsom mikrobølgeovne, trådløse telefoner, Bluetooth-enheder og endda nærliggende Wi-Fi-netværk.

Co-kanal Interferens: Dette opstår, når flere Wi-Fi-netværk opererer på samme kanal inden for tæt afstand. Signalerne fra disse netværk kan forstyrre hinanden og føre til nedsat gennemstrømning og pålidelighed.

Adjacent Channel Interferens: I dette tilfælde kan signaler fra Wi-Fi-netværk, der opererer på tilstødende kanaler, bløde ind i hinanden og forårsage interferens og reducere ydeevnen.

Skjult Node Problem: Dette er en situation, hvor to eller flere knudepunkter i et trådløst netværk er uden for rækkevidde af hinanden, men inden for rækkevidde af en fælles adgangspunkt (AP). Når disse knudepunkter transmitterer samtidigt, kan de forårsage interferens ved AP'en, hvilket fører til sammenstød og nedsat ydeevne for alle knudepunkter.

 

For at mindske disse kilder til interferens og støj anvendes forskellige teknikker, herunder:

Kanalselektion: Valg af den mindst belastede kanal kan hjælpe med at reducere co-kanal- og tilstødende kanalinterferens.

Transmit Power Control: Justering af sendestyrken af Wi-Fi-enheder kan hjælpe med at håndtere interferens.

Klar Line of Sight: Sikring af en klar line of sight mellem Wi-Fi-enheder kan forbedre signalkvaliteten og reducere interferens.

Quality of Service (QoS): Prioritering af visse typer trafik kan hjælpe med at reducere virkningerne af interferens på kritiske applikationer.

 

Generelt er håndtering og reduktion af interferens og støj afgørende for at opretholde ydeevnen og pålideligheden af IEEE 802.11-netværk. 

 

Kapacitet:

Det er korrekt, at producenter ofte reklamerer med høje hastigheder for deres trådløse enheder, men i virkeligheden kan man kun opnå disse hastigheder under optimale forhold. Hvis det trådløse netværk ikke er korrekt designet, kan man opleve lavere hastigheder på det trådløse medie.

Dette skyldes typisk dårligt netværksdesign, interferens og kanaloverlap. Interferens kan komme fra andre trådløse netværk, elektroniske enheder og andre kilder. Kanaloverlap opstår, når flere trådløse netværk bruger samme eller nærliggende kanaler, hvilket kan forstyrre hinanden.

Men ved at analysere det trådløse netværk med de rette værktøjer og have kendskab til 802.11-standarden, kan man optimere netværket. Ved at forstå, hvordan trådløse netværk kommunikerer, kan man opnå et trådløst netværk, der fungerer lige så godt som et kablet netværk.

Ved at måle datahastigheden på det trådløse netværk med præcist udstyr og identificere eventuelle udfordringer, kan man foretage de nødvendige ændringer for at optimere ydeevnen. Dette kan omfatte justering af kanalindstillinger, placering af adgangspunkter og brug af forstærkere eller repeater-enheder.